Per Persson Löthberg


Per Persson Löthberg var:

Ordinarie kvartersbåtsman nr 80

Kronobåtsman i Böle, Skog (X).

I husförhörsboken finns följande noterat:

Dömd af HäradsRätt för 1[:a] res[an] stöld men frikänd av HofRätt.
Löthberg med hustru och de fem yngsta barnen flyttat till Amerika på obestämd tid, 20/6 1852.

Briggen Maria avseglade 19/7 1852 - anlände till New York 4/10 1852

I Amerika återfinns han sedan med namnet Peter Harmon.

Per Persson Löthberg / Peter Harmon är farmors mormors far till mej.
     
       
       
Till sida på engelska.